külső értékelés

A 2013. évi LVXX. törvény a felnőttképzésről 2018. január 1-től hatályba lépő változása szerint a felnőttképzést folytató intézménynek magának kell gondoskodnia arról, hogy kétévente legalább egyszer elvégeztesse az intézmény tevékenységének külső értékelését. 

 

A 2016. október 20-i közlönyben található a 2016. évi CIV. törvény, mely módosítja a szakképzési törvény és a felnőttképzési törvény bizonyos pontjait:

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/a0de21a0fabe5f38834ffb213e95...

A szakképzési törvény a 96. § alapján, a felnőttképzési törvény pedig a 111. § alapján módosul.

A külső értékelést érintő módosítás:

A változások részletesen:

9. § (5) bekezdés: Az FSZB feladataira és működésére, tagjainak megbízására, felmentésére, díjazására és összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályokat miniszteri rendelet határozza meg.