jogszabályváltozás

Megszavazta az Országgyűlés a szakképzési és a felnőttképzési törvény módosítását. Részletes tájékoztatás a http://www.kormany.hu honlapon, az alábbi linken található:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/munkaeropiaci-es-k...

A 2016. október 20-i közlönyben található a 2016. évi CIV. törvény, mely módosítja a szakképzési törvény és a felnőttképzési törvény bizonyos pontjait:

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/a0de21a0fabe5f38834ffb213e95...

A szakképzési törvény a 96. § alapján, a felnőttképzési törvény pedig a 111. § alapján módosul.

A külső értékelést érintő módosítás:

A változások részletesen:

9. § (5) bekezdés: Az FSZB feladataira és működésére, tagjainak megbízására, felmentésére, díjazására és összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályokat miniszteri rendelet határozza meg.

2016. január 1-től érdemes újra áttanulmányozni a felnőttképzést szabályozó joganyagokat

Régóra tudomásunk van róla, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet egyes részei módosulnak 2016. január 1-től. E mellett a Magyar Közlöny 2015. december 30-i számában megjelent az egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 42/2015 NGM rendelet is, mely az alább felsorolt jogszabályokat érinti, szintén január 1-től.