Módosult a felnőttképzési törvény a külső értékelések és a hatósági ellenőrzések vonatkozásában 2016. június 18-tól!

A változások részletesen:

9. § (5) bekezdés: Az FSZB feladataira és működésére, tagjainak megbízására, felmentésére, díjazására és összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályokat miniszteri rendelet határozza meg.

14. § (2) bekezdés: Az FSZB a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének – (1) bekezdés szerinti célt szolgáló – külső értékelését a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti minőségbiztosítási rendszernek megfelelően és a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő jogi személyek bevonásával legalább kétévente végzi el.

14. § (3) bekezdés: A felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a külső értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.

20. § (4) bekezdés: A hatóság a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások megtartását – szakértői bizottság bevonásával – ellenőrzi, és eljár ezek megsértése esetén. A hatóság az ellenőrzést szükség szerint, de négyévenként legalább egy alkalommal, az engedély megszerzését megelőzően képzési tevékenységet nem folytató intézmények esetén az engedély első két évében évente legalább egy alkalommal köteles lefolytatni. A hatóság ellenőrzési tevékenysége során képzési tevékenységet nem folytató intézménynek tekinti azokat az intézményeket, amelyek az engedély megszerzését megelőző két évben az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatást (a továbbiakban: OSAP) nem teljesítettek.

28. § (2) bekezdés: Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben – az f) pontban foglaltak vonatkozásában a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg

b) pont: a felnőttképzési szakértői és felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a felnőttképzési szakterületeket, a szakértői tevékenységre irányuló bejelentés adattartalmát, a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők díjazására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság feladataira és működésére, tagjainak megbízására, felmentésére, díjazására és összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályokat

d) pont: a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszert, a felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a külső értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait,.