Módosul a felnőttképzési törvény és a szakképzési törvény

A 2016. október 20-i közlönyben található a 2016. évi CIV. törvény, mely módosítja a szakképzési törvény és a felnőttképzési törvény bizonyos pontjait:

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/a0de21a0fabe5f38834ffb213e95...

A szakképzési törvény a 96. § alapján, a felnőttképzési törvény pedig a 111. § alapján módosul.

A külső értékelést érintő módosítás:

111. § (11) Az Fktv. 16. alcíme a következő 33/B. §-sal egészül ki: „33/B.  § Az  FSZB-nek a  felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének az  e  törvény 14.  § (2)  bekezdése szerinti külső értékelését első alkalommal 2018-ban kell elvégeznie azon intézményeknél, amelyek a külső értékelést – 2016. június 18-át megelőzően – a 2016. évben már elvégeztették.”

A módosítások hatályba lépése:

  • A 111. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt módosítás 2017. július 1-én lép hatályba
  • A teljes 96. §-ban, és a 111. §. többi részében foglalt módosítás 2017. január 1-én lép hatályba.